Απαλλαγή κάθε φόρου, εισφοράς, τέλος υπέρ Δημοσίου και τελών Εθνικού Κτηματολογίου για τις μεταβολές των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του τ.ΟΕΚ-ΟΑΕΔ

Νομοθετείται επιτέλους , μετά την κατάργηση του ΟΕΚ το  2012 και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον ΟΑΕΔ, η απαλλαγή από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο(δημόσιο, δημοτικό, λιμενικό κοινοτικό κ.τ.λ), από κάθε εισφορά υπέρ Δημοσίου ή τρίτων  για τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων  επί των ακινήτων του ΟΕΚ-ΟΑΕΔ. Επίσης στο ίδιο άρθρο, 54 του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο  εμπραγμάτων δικαιωμάτων του ΟΕΚ.

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.