Βουλή - Αρμόδια επιτροπή- Τοποθέτηση του Προέδρου Υπ.ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ, Λιβέρη Κων/νου - Τί απάντησε η Υπουργός

Η τοποθέτηση του Προέδρου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ στην Βουλή, στην διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων για το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» . Ο Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένο υπόμνημα στα πρακτικά, με αριθμ.πρωτοκ. 5/31.8.2017

Η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας, Ε.Αχτσιόγλου στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην κριτική του Προέδρου.

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.