Ανεργία των νέων - μια κρίση ανάμεσα μας

Η ΑΝΕΡΓΊΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (youth unemployment) είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη με σημαντικές συνέπειες στα άτομα, τις κοινότητες, τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Η έκθεση αυτή αναλύει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι και οι διαμορφωτές πολιτικής στην αγορά εργασίας, καθώς και τις πολιτικές και τις καλές πρακτικές που προκύπτουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Εξετάζει, επίσης, τι άλλο μπορεί να γίνει με βάση τις πολιτικές και τις πρακτικές της δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ). Ειδικότερα, εξετάζει το πώς οι πολιτικές για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών δια βίου ΣυΕΠ μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων σχεδίων δράσης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Τέλος, προσδιορίζει τα βασικά ζητήματα για την ενημέρωση των κρατών μελών στην κατάρτιση, την εκπαίδευση, την απα- σχόληση και την κοινωνική ένταξη.

 

Όλη η έκθεση

{pdf}images/pdf/youthunemployment.pdf{/pdf}

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.