Εμπορικός Σύλλογος Μεσολογγίου προς ΔΣ ΟΑΕΔ- Πληρώστε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 2015

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,

Κατά το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες σωρείας παραπόνων από εργαζομένους των επιχειρήσεων-μελών μας, αναφορικά με την αδιανόητη καθυστέρηση αποπληρωμής τους, για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, του έτους 2015, από τον οργανισμό σας.

Εν όψει, μάλιστα, της υλοποίησης των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 για το έτος 2017 και κατά τη διαδικασία συλλογής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έντονη δυσφορία τόσο των ίδιων, όσο και των επιχειρήσεων, που μέσω των προγραμμάτων αυτών προσβλέπουν στην κατάρτιση των υπαλλήλων τους.

Ας μην λησμονούμε, ότι μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την υποχρεωτική εισφορά όλων των επιχειρήσεων, που απασχολούν προσωπικό. Αυτή ανέρχεται στο 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζόμενών της και καταβάλλεται μηνιαίως από κάθε επιχείρηση.

Για τον λόγο αυτόν, σας παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στην αποπληρωμή του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25, του έτους 2015, δεδομένου μάλιστα ότι, λόγω την αδικαιολόγητης αυτή καθυστέρησης, μπορεί να τιναχτεί στον αέρα το Πρόγραμμα του έτους 2017. Κι αυτό γιατί κατά τα δύο τελευταία έτη που παραμένουν ανεξόφλητες οι οφειλές του οργανισμού σας προς τους ωφελούμενους, εντείνεται το αίσθημα αβεβαιότητας και αμφιβολίας ως προς την καταβολή του επιδόματος των μελλοντικών προγραμμάτων.

Ως εκ τούτου, επικαλούμενοι την ευαισθησία σας, σας ζητάμε να πράξετε τα δέοντα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποπληρωμής τόσο των εργαζομένων, όσο και των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και των εργατικών κέντρων, για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, του έτους 2015.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Share this article

Ετικέτες

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.