'Εως τις 30 Ιουνίου 2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια του τ. ΟΕΚ να κάνουν αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών όπως αναφέρει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της 'Ενωσης

"Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες, που έχουν λάβει δάνεια του τέως ΟΕΚ, ότι ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις ρύθμισης των δανείων, με την διαδικασία και τις ρυθμίσεις της προγενέστερης Υπουργικής Απόφασης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου 2020. Παράλληλα, με την νέα Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση για τον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του ΟΑΕΔ, χωρίς να παραιτηθούν από την αίτηση του Ν. 3869/2010, όπως ήταν αναγκαίο μέχρι σήμερα. Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δανειολήπτες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΕΚΕ και να λαμβάνουν βοήθεια από εξειδικευμένους συμβούλους".

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α.Οι αιτήσεις

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τα δάνεια αυτά ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

-Αρχικά επισκέπτονται την πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στο στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν τη «ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και τη «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ» ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες (στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις»).

-Οι δικαιούχοι

Στη νέα ρύθμιση που αφορούν τα δάνεια του τ.ΟΕΚ μπορούν να ενταχθούν:

-Όλοι οι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ. και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση (Έκτο Κεφάλαιο παρ 1).

-Δανειολήπτης που τυχόν έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Α' 130).

-Δανειολήπτης του τ. Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια και δεν έχει ολοκληρωθεί η τμηματική εκταμίευση του συνόλου της παροχής και που με αίτησή του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της δανειοδότησης, μπορεί να ζητά την σύνταξη τροποποιητικής σύμβασης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό που έχει εκταμιευτεί και έχει λάβει. Η νέα δανειακή σύμβαση μπορεί να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας.

-Δανειολήπτης που έχει λάβει από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια, δύναται να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

Επεκτείνεται και στις ομάδες ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η δυνατότητα ένταξης στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα

 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, την οποία υπογράφουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού και από εθνικούς πόρους, προβλεπόταν αποκλειστικά μόνο για μακροχρόνια άνεργους.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι:

-Εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, που αφορά τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.

-Παρέχεται η δυνατότητα στους άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

-Παρατείνεται για 4 ακόμη μήνες και μέχρι τις 31/7/2017 η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων, η οποία λήγει στις 31/3/2017, των δικαιούχων του τέως ΟΕΚ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιεύτηκε χτες, 31 Οκτωβρίου στο ΦΕΚ Α205 ο Νόμος 4430 / 2016 στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των δανείων του ΟΕΚ για τους ανέργους.

Μέχρι σήμερα από τον ΟΑΕΔ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις των ανέργων ή θα πρέπει να αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού που θα εξειδικεύει τους αναγκαίους όρους και λεπτομέρειες.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων και προγραμμάτων του ΟΕΚ είναι από το 2012 , ο ΟΑΕΔ.

Τα δάνεια του ΟΕΚ όσον αφορά την επαρχία εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ ενώ για την Αττική η αρμόδια Διεύθυνση στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου του ΟΕΚ, Σολωμού 60 και Πατησίων (είσοδος από Σολωμού).

Τί προβλέπεται:

 

1.Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το

στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση,

επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο

διαμέρισμα, μπορεί με αίτησή του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)

μηνών της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη

άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, εφόσον κατά

την ημερομηνία υποβολής της είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος

στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος.

2.Ένα μήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκάμηνου, ο δικαιούχος μπορεί

με αίτησή του να ζητήσει δωδεκάμηνη παράταση της αναστολής που

του χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον κατά την

ημερομηνία υποβολής της είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως

άνεργος τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες ή συνεχίζει να είναι μακροχρόνια

άνεργος.

3.Τυχόν προηγούμενες της αναστολής ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείου του

δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ., που έχει υπαχθεί στην αναστολή των

προηγουμένων παραγράφων, θεωρούνται ως μέρος του άληκτου κεφαλαίου

του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται

οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των

διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή τροπολογία για τη δυνατότητα αναστολής των δόσεων όλων των δανείων που έχει χορηγήσει ο ΟΕΚ από δικά του κεφάλαια για όσους δανειολήπτες είναι εγγεγραμένοι  άνεργοι για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, εισάγεται η δυνατότητα δωδεκάμηνων αναστολής καταβολής των δόσεων για τους ανεργους δανειολήπτες του ΟΕΚ για όλα τα δάνεια που έχει χορηγήσει ο ΟΕΚ από ίδια κεφάλαια. Επίσης επαναεισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης των  ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση που έχουν προκύψει από την μη καταβολή των δόσεων .

Άρθρο...
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ.
1. Δικαιούχος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του άλλοτε Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος, μπορεί με αίτηση του προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να ζητήσει:
α) Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) Ευρώ. Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται με την έγκριση της ρύθμισης. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο τέσσερις (4) μη συνεχόμενες φορές ή τρεις (3) συνεχόμενες φορές και επιμηκύνει κατ' αντίστοιχο αριθμό μηνών την ρύθμιση. Κάθε άλλη παράβαση όρου της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, άνευ εκπτώσεων, αφού αφαιρεθούν τα έναντι της ακυρωθείσας ρύθμισης καταβληθέντα ποσά. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί

β) Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης, εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.
2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι και την 31-03-2017. Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου


Αξιότιμοι    κ.κ.    Βουλευτές ,


Ο  Σύλλογος Τριτέκνων Ν.  Πρέβεζας  εκπροσωπώντας 2.200  οικογένειες  στο   Νομό  Πρέβεζας ,εκφράζει την έντονη ανησυχία των οικογενειών   σχετικά με την τύχη των <<ΑΤΟΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ >>που έλαβαν για την ανέγερση –η-  την αγορά κατοικίας από τον ΟΕΚ,  πλέον ανήκει στον ΟΑΕΔ .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΕΚ Πανελλαδικά, τα δάνεια αυτά δόθηκαν  σε 86.000 τρίτεκνες οικογένειες .
Το  στεγαστικό δάνειο αφορούσε το ποσό τον 160.000 ευρώ ,ήταν άτοκο με διάρκεια  αποπληρωμής τα 25 έτη η δε μηνιαία δόση του ανέρχεται στο ποσό των 533 ευρώ.
Δεδομένου της αδυναμίας πληρωμής των υψηλών δόσεων του δανείου,  λόγο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης ,παρακαλούμε όπως καταθέσετε ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό εάν προτίθεται να προβεί σε ευνοϊκή ρύθμιση του άτοκου στεγαστικού δανείου που δόθηκε προς την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων οικογενειών.-
   
    Με   εκτίμηση

                             Για το   Διοικητικό  Συμβούλιο  Τριτέκνων Ν.  Πρέβεζας

Ο  Πρόεδρος                        Ο  Γραμματέας

Δήμος   Βασίλειος Κατωγιάννης  Ηλίας

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.