Ετοιμη η Υπουργική για τις δόσεις & το κούρεμα οφειλών των οικιστών εργατικών κατοικιών ΟΕΚ

Κούρεμα τόκων, εκπτώσεις για προεξόφληση οφειλών, 360 δόσεις και πάγωμα οφειλών για τους ανέργους συμπεριλαμβάνονται σε μια σειρά ρυθμίσεων που το Δ.Σ ΟΑΕΔ έχει ήδη αποφασίσει προκειμένου να ανακουφίσει πάνω από 32.000 οικογένειες που είναι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών του ΟΕΚ. Το Υπουργείο Εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την επεξεργασία της Υπουργικής  Απόφασης σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑΜΕΑ ενώ αν οι οικιστές διαθέτουν το μισό περίπου ποσό που θα διαμορφωθεί βάσει της νέας τιμής παραχώρησης ( 304,41 €/τ.μ ) τότε το υπόλοιπο ποσό θα τους διαγράφεται με αποτέλεσμα να περνάει στην κυριότητα τους με την άρση υποθήκης από τον ΟΑΕΔ( διάδοχο του ΟΕΚ ).Να σημειώσουμε όμως, ότι για να είναι δυνατή η γρήγορη ολοκλήρωση των εκδόσεων των οριστικών παραχωρητηρίων, θα πρέπει ο ΟΑΕΔ να ενισχύσει την αρμόδια Διεύθυνση με επιπλέον προσωπικό που έχει γνώσεις από το σχετικό αντικείμενο και προέρχεται από το υπαλληλικό δυναμικό του ΟΕΚ.

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.