Επιστολή της Ομοσπονδίας ΠΟΠΟΚΠ για την μεταφορά υπαλλήλων

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 8-1-2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 3599 Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ: 21033137322103314570

Fax: 2103314179

Προς

  1. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

2. ΔιοικητήΕΦΚΑ

κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη

3. Δ/νσηΑνθρώπινουΔυναμικού

Υπ.Εργασίας

Κοινοποίηση: ΑΔΕΔΥ

Το Δ.Σ της ΠΟΠΟΚΠ καταγγέλλει ως αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική τηνυπ’αρ. Φ.21250/5041/Δ9/15539 απόφασή σας πουδημοσιεύτηκεστοΦΕΚτ.Β΄/4290/08-12-2017, με την οποία μεταφέρονταιαπότονΕΦΚΑστοΕΤΕΑΕΠ 11 υπάλληλοιτουτ. ΕΤΑΑ.

Ηδιαδικασίατηςεπιλογήςτωνεργαζόμενωνπουπεριλαμβάνονταιστηνσυγκεκριμένηαπόφαση, έγινε αυθαίρετα, παράνομα, παράτυπα και καταχρηστικά αφού ούτεκανείχανυποβάλλει σχετική αίτηση, όπωςάλλωστεορίζεικαιτοάρθρο 24 τουΝ.4488/17 (συνεκτίμησητηςαίτησης).

Το πρόσχημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων (επικουρικήσύνταξη & πρόνοια) από το τ. ΕΤΑΑ στο ΕΤΕΑΕΠ δεν πείθει κανέναν διότ ιείναι γνωστό ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία πρόβλεψη ανάλογης στελέχωσης για την διεκπεραίωση των αντικειμένων στους νέους φορείς και φυσικά ούτε τώρα υπάρχει διότι και στον ΕΦΚΑκαιτοΕΤΕΑΕΠ υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού.

Μεταξύ των υπαλλήλων που μεταφέρονται είναι και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου ΣυλλόγουΥπαλλήλων ΕΤΑΑ Κούκη Αικατερίνη, η οποία τόσο αυτή όσο και οι υπόλοιποι 10 εργαζόμενοι δεν είχαν υποβάλλει αίτησημεταφοράς τους, ούτε είχαν ερωτηθείσχετικά.

Πρόκειταιπερί απαράδεκτης πολιτικήςαπόφασηςπουπαραβιάζειευθέωςτηνσχετικήσυνδικαλιστικήνομοθεσία (ν. 1264/82) και υποκρύπτει σαφείς πολιτικές επιλογές.

Ζητάμε άμεσα την ανάκληση της απόφασης μεταφοράς και των 11 υπαλλήλων τουτ. ΕΤΑΑ από τον ΕΦΚΑ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Share this article

Ετικέτες

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.